HSV De Overdrijvers Luijksgestel
 
Home
De Visvijver
De Vereniging
Lidmaatschap
Contact
Adreswijziging
Wedstrijden
Wedstrijd informatie
Frans van Herk Beker
Uitslagen
Algemeen Reglement
Wedstrijd Reglement
Nachtvis Reglement
Fotogalerie(s)
Privacy verklaring
Register AVG

Wedstrijd regelement

1. De loting vindt 1 uur voor aanvang van de wedstrijd plaats. Men is verplicht om een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op de
visplaats aanwezig te zijn.

2. Er worden 2 signalen gegeven:
1e signaal: aanvang wedstrijd
2e signaal: einde wedstrijd

3. Alleen licht bijvoeren is toegestaan tijdens de wedstrijd, d.w.z. met een hand het voer grijpen en erin gooien. . Het totale gewicht van het voer mag inclusief verzwaring niet meer bedragen dan 1500 gram. Koppel wedstrijden 3000 gram per koppel inclusief verzwaring toegestaan.

4. Verboden als voer en aas zijn de volgende:
a. Vers de vase
b. Gekleurde maden (ook imitatie ervan)


5. De maximale hengellengte bedraagt 10,- meter. De hengel + lijn mogen niet langer zijn dan 16 meter . Verder is het vissen met een voederkorf en method lood verboden. De dobber moet het lood kunnen dragen ,en de dobber mag niet zwaarder zijn dan drie gram .

6. Iedereen is verplicht een deugdelijk (niet stalen) leefnet te gebruiken met een minimale lengte van 150 cm en een doorsnede van 40 cm. Bij koppelwedstrijden is het verplicht beide een net te gebruiken en de vis te laten zitten tot er gewogen wordt. Het net mag niet meer dan 10 kg vis bevatten. Al het meerdere wordt niet mee gewogen. Vis tot ongeveer 500 gr in een net , al het andere in een ander net .

7. Er wordt gevist op gewicht. De winnaar krijgt 1 klassementpunt, de tweede krijgt 2 klassementspunten enz. Degene die geen vis vangt krijgt een punt meer dan de laatste die vis heeft. Indien een visser afwezig is krijgt deze 2 klassementspunten extra.

8. De clubwedstrijden worden gevist over 5 wedstrijden. De 4 best behaalde gelden voor het eindklassement. Bij een gelijk aantal klassementspunten in de eindstand teld het totale gewicht van alle wedstrijden. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men 3 van de 5 wedstrijden mee te vissen.

9. Snoek snoekbaars tellen niet mee, karper tot 3 kg in het net, zwaardere karper telt voor 3 kg, wel iemand laten zien voor het terug zetten .

10. Voor degene die niet afgemeld is voor de prijsuitreiking vervalt het recht op een prijs.

11. Bij geleden of veroorzaakte schade voor, tijdens of na de wedstrijd is de vereniging niet aansprakelijk.

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Wij wensen u veel visgenot en prettige wedstrijden toe.
Het bestuur